Sprzyjające warunki dla innowacji w kujawsko-pomorskim.  Nowy nabór do „Szybkiej Ścieżki” szansą na jeszcze lepszy rozwój regionu

Sprzyjające warunki dla innowacji w kujawsko-pomorskim. Nowy nabór do „Szybkiej Ścieżki” szansą na jeszcze lepszy rozwój regionu

Przedsiębiorcy i naukowcy z regionu mają szansę na rozwój swoich prac w ramach popularnego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”, do którego nabór rusza już 16 września. Budżet konkursu to aż 1,1 mld zł. Kujawsko-pomorskie firmy tylko w ubiegłym roku uzyskały z NCBR dofinansowanie na łączną kwotę 166 mln zł.

Dodatkowo tuż przed startem naboru do konkursu Szybka Ścieżka przedstawiciele firm, start-upów i środowisk naukowych z województwa kujawsko-pomorskiego wezmą udział w spotkaniu „NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój)”. Eksperci NCBR przybliżą zasady aplikowania, finansowania i realizowania innowacyjnych projektów. Spotkanie informacyjno-warsztatowe odbędzie się 13 września w Toruniu.

Kujawsko-pomorskie stawia na rozwój innowacyjnej gospodarki i konsekwentnie zwiększa zaangażowanie w projekty badawczo-rozwojowe. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa wskazano aż 8 inteligentnych specjalizacji. Wśród nich znalazły się m.in.: motoryzacja, przetwarzanie informacji i usługi ICT, biointeligentne specjalizacje, transport oraz dziedzictwo kulturowe. Dzięki prowadzonemu przez NCBR konkursowi „Szybka Ścieżka” przedstawiciele wszystkich branż mają szansę skutecznie rozwijać projekty B+R.

Duży wybór konkursów w ramach „Szybkiej Ścieżki”

W ramach Szybkiej Ścieżki o dofinansowanie mogą się ubiegać duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i start-upy. W tym roku po raz pierwszy do konkursu dopuszczono również konsorcja przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Aplikujący do Szybkiej Ścieżki przedsiębiorcy mogą otrzymać od kilkuset tysięcy do ok. 200 mln zł na działalność rozwojową i tworzenie innowacyjnych projektów biznesowych. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 80 procent wartości ich projektu. Pozostałe 20 procent musi pochodzić ze środków własnych. Nabór wniosków będzie trwał od 16 września do 16 grudnia.

Nowością w tym roku są również dwa konkursy tematyczne w Szybkiej Ścieżce: pierwszy dedykowany jest projektom z zakresu technologii kosmicznych, drugi technologii tworzyw sztucznych (w obu konkursach nabór wniosków w terminie 2 września – 15 listopada). Trwa także nabór w konkursie dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence (termin zgłaszania upływa 29 listopada). Łączny budżet konkursów w drugiej połowie 2019 roku to 1,63 mld zł. Jeszcze w tym roku ogłoszone zostaną także konkursy tematyczne: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska oraz Urządzenia grzewcze.

Dobra koniunktura dla inwestycji w innowacje

W 2018 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało aż 121 projektów badawczo-rozwojowych
z województwa. Według informacji opublikowanych przez GUS w sierpniu, kujawsko-pomorscy przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności korzystnie oceniali koniunkturę gospodarczą. Najbardziej optymistyczne opinie formułowały podmioty należące do sekcji informacja i komunikacja[1]. Nakłady inwestycyjne zrealizowane od stycznia do czerwca 2019 r. przez przedsiębiorstwa województwa osiągnęły wartość 1345 mln zł i były (w cenach bieżących) o 22,5% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku[2]. Ambicją regionu jest również zwiększanie środków inwestowanych w granty, rozwój środowisk naukowych oraz kształcenie wysoko wyspecjalizowanych pracowników, a tym samym rozwój innowacyjnej gospodarki.

Praktyczne informacje podczas warsztatów

Przedsiębiorcy i naukowcy z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych są zaproszeni do zapoznania się z konkursami prowadzonymi przez NCBR oraz do bezpośrednich rozmów z ekspertami, w trakcie których dowiedzą się, jak zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć dofinansowanie, jak je uzyskiwać i rozliczać.

Okazją są m.in. spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR, których harmonogram dostępny jest na stronie www.NCBRdlaFirm.pl. Do tej pory w całej Polsce odbyło się ponad 70 takich spotkań, a planowane są kolejne. Udział w nich jest bezpłatny.

  • Więcej informacji o konkursach Szybka Ścieżka dostępnych jest na stronie gov.pl/szybkasciezka.
  • Jeśli chcesz zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się czy ma szanse na dofinansowanie skorzystaj z Asystenta Innowacji na www.ncbr.gov.pl.
  • O konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzyskasz informacje również w Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, pod numerem telefonu 22 39 07 170 lub pisząc na adres info@ncbr.gov.pl.

Kontakt dla mediów ze strony NCBR: Weronika Kopernok, weronika.kopernok@ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu  przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane
z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Więcej informacji na stronie ncbr.gov.pl

[1] https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/koniunktura-gospodarcza-opinie-formulowane-przez-jednostki-z-siedziba-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-sierpien-2019-r-,4,80.html

[2] https://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/komunikat-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-lipiec-2019-r-,2,79.html

Previous BIEGŁY ODTWORZYŁ WIZERUNEK DENATA
Next ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Meble fryzjerskie

Jeśli chcesz otworzyć salon fryzjerski, ale nie masz dużych funduszy, nie rozpaczaj. Fryzjer w klasie ekonomicznej to świetna okazja, aby spełnić marzenie i zostać odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą. Należy zauważyć, że

Strefa Biznesu 0 Comments

Segregator

Dokumenty to zło, jedno z największych przekleństw człowieka. Z nimi źle, ale niestety bez nich byłoby jeszcze gorzej, ponieważ organizacja współpracy w ramach społeczeństwa byłaby wyjątkowo trudna, gdyby nagle zniknęły

Strefa Biznesu 0 Comments

O tłumaczeniach kart charakterystyki

Karty charakterystyki są narzędziem, które służy do przekazywania użytkownikom ważnych informacji, które dotyczą bezpieczeństwa w stosunku do zaklasyfikowanych substancji i preparatów. Do tych informacji należą także te, które pochodzą z

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź