O tłumaczeniach kart charakterystyki

O tłumaczeniach kart charakterystyki

Karty charakterystyki są narzędziem, które służy do przekazywania użytkownikom ważnych informacji, które dotyczą bezpieczeństwa w stosunku do zaklasyfikowanych substancji i preparatów. Do tych informacji należą także te, które pochodzą z właściwych raportów o bezpieczeństwie chemicznym. Tłumaczenia kart charakterystyki są w związku z tym niezwykle ważne. Informacje, które znajdą się w karcie charakterystyki muszą pokrywać się z tymi, które zostały zamieszczone w raporcie bezpieczeństwa chemicznego. Oczywiście pod warunkiem, że taki raport jest wymagany.

W przypadku substancji i preparatów, dla których taki raport został sporządzony, do karty charakterystyki zostaje dołączony załącznik. Zostaną w nim zamieszczone przewidziane scenariusze zagrożeń, dzięki czemu odwołanie się do nich w poszczególnych pozycjach karty charakterystyki będzie o wiele łatwiejsze. Kwestie związane z przygotowaniem kart charakterystyki zostały szczegółowo opisane w załączniku II do Rozporządzenia (WE) na 1907/2006, które zostało wydane przez Parlament Europejski i Radę Europu w dniu 18 grudnia 2006 r. Rozporządzenie to dotyczy regulacji, oceny oraz udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie obrotu chemikaliami (REACH).

Tłumaczeniami kart charakterystyki zajmujemy się już od wielu lat. Pierwsze tłumaczenia kart charakterystyki wykonaliśmy w 1997 roku. Doskonale więc wiemy, że przetłumaczony tekst powinny opracowywać kompetentne osoby. Przetłumaczony dokument musi spełniać również wymogi określone przez przepisy prawa. Jakość tłumaczenia kart charakterystyki może zadecydować o czyimś zdrowiu, a nawet o życiu.

Tłumaczeniami SDS zajmują się więc wyłącznie specjaliści o wysokich kwalifikacjach. Zdarza się, że przy tłumaczeniu i opracowywaniu jednej tylko karty musi pracować więcej niż jedna osoba. Często też przeprowadzane są konsultacje. Na cenę tłumaczenia kart charakterystyki z języka obcego na język polski składa się kilka elementów. Wycena tłumaczenia obejmuje: pisemne tłumaczenie dokumentu; jego weryfikację.

Weryfikacji dokonuje inny tłumacz. Taki tryb jest zgodny z normą ISO 17100:2015;dostosowanie karty charakterystyki tak, aby była zgodna z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej przepisami prawa. Dostosowanie przetłumaczonej karty do przepisów polskiego prawa odbywa się na podstawie informacji, które zawiera oryginalny dokument lub na podstawie innych informacji, które dostarczył klient;

Dostosowanie kart do przepisów prawa, które obowiązują w Polsce i UE obejmuje właściwe tłumaczenie tytułów głównych każdej z 16 sekcji i ewentualnie podsekcji. Tłumaczenie to musi być zgodne z REACH. Składa się na ten proces także poprawne tłumaczenie zwrotów R i S/ H i P.W przypadku, gdy istnieją wartości NDS/NDSCH/NDSP dla poszczególnych składników, zostaną one przez nas umieszczone w sekcji nr 8. Inne informacje są tłumaczeniem zgodnym z informacjami zamieszczonymi w karcie oryginalnej.

Previous Rola instruktora terapii uzależnień
Next Chemikalia: eksport

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Sprawdzanie numeru telefonu

Pewnie każdy był w takiej sytuacji, że na ekranie telefonu pojawia się nieznany numer i nie wiemy czy zdecydować się na odebranie połączenia czy raczej na jego zignorowanie. Obecnie bowiem

Strefa Biznesu 0 Comments

Rodzaje drukarek dostępnych na rynku

Kilkanaście lat temu jedynym miejscem, w którym można był wydrukować dokumenty tekstowe była drukarnia. Dzisiaj dokumenty te oraz fotografie można wydrukować sobie nawet we własnym domu. To zasługa drukarek, które

Strefa Biznesu 0 Comments

Trzeba przyspieszyć wydatkowanie środków unijnych, żeby część pieniędzy nie przepadła

Opóźnienia we wdrażaniu Regionalnych Programów Operacyjnych wynoszą ok. 8 miesięcy w porównaniu z RPO z poprzedniej perspektywy finansowej – ocenia w listopadowym raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Do wykorzystania jest w sumie ok. 32,3 mld euro. NIK

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź