Chemikalia: eksport

Chemikalia: eksport

4 lipca 2012 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej opublikowały Rozporządzenie NR 649/2010. Dotyczy ono wywozu oraz przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Na mocy tego dokumentu na terenie państw członkowskich Unii wdrożone zostały postanowienia Konwencji Rotterdamskiej, które odnoszą się do procedury zgody na handel międzynarodowy wybranymi substancjami chemicznymi, a także pestycydami, jeśli działanie to ma na celu ochronę zdrowia oraz środowiska przed potencjalnym zagrożeniem.

Rozporządzenie sprawiło, że zdecydowanie bliższe stało się również wykorzystywanie tych chemikaliów w sposób, który dla środowiska naturalnego jest zdecydowanie bardziej przyjazny. Kiedy mówimy o znaczeniu rozporządzenia, nie można pominąć faktu, że potwierdza ono zobowiązania Unii Europejskiej do zapewnienia właściwej kontroli zarówno w obrocie, jak i stosowaniu środków chemicznych niebezpiecznych na globalnym poziomie.

Bazują one na zasadzie, że celem nadrzędnym jest zagwarantowanie ochrony zdrowia i środowiska naturalnego nie tylko na terenie Wspólnoty. Nowe rozporządzenie najlepiej porównać z tym, które obowiązywało wcześniej (689/2008). Wprowadziło ono kilka naprawdę znaczących zmian. Od razu widać dostosowanie terminologii, która była używana dotychczas do tego, która stosowana jest w rozporządzeniu NR 1907/2006. To rozporządzenie dotyczy rejestracji, oceny, przyznawania zezwoleń, a także stosowanych ograniczeń w zakresie środków chemicznych. Ujednolicenia widać także, jeśli spojrzymy na rozporządzenie NR 1272/2008. Ten dokument dotyczy klasyfikacji, oznakowania, a także pakowania samych substancji, jak i ich mieszanin. Nowe rozporządzenie ujmuje również przepisy przejściowe zawarte w rozporządzeniu NR 1272/2008. W efekcie nie ma problemu z rozbieżnościami w harmonogramach ich stosowania. Ustawa dotycząca przewozu chemikaliów

Istotną zmianą, która na pewno nie powinna umknąć uwadze jest ta odnosząca się do obowiązku uzyskania numeru RIN. Wpisuje się go w polu nr 44, które znajduje się w dokumentacji wywozowej. Tyczy się to sytuacji, kiedy wywozi się chemikalia mające przeznaczenie analityczne bądź badawcze. W nowym rozporządzeniu zmieniono także termin, w którym eksporter może powiadomić właściwy organ krajowy danego państwa UE o pierwszym wywozie, który odbywa się w danym roku. Dotychczas należało zrobić to nie później niż trzydzieści dni przed datą wyjazdu. Obecnie czas ten został skrócony do 25 dni. Obowiązek przekazywania informacji o ilości eksportowanej/importowanej nikotyny

W Unii Europejskiej nikotyny dotyczą głównie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej NR 649/2010, które odnoszą się do wywozu/przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Wzmianki dotyczące nikotyny znajdują się w drugiej części załącznika I. Według tych przepisów wywóz nikotyny poza teren Unii Europejskiej może nastąpić tylko wtedy, kiedy odpowiedni organ państwa wywozu otrzyma stosowne powiadomienie. W przypadku importu nikotyny takiego obowiązku nie ma.

Więcej o eksporcie chemikaliów dowiesz się na http://doradztwochemiczne.pl/ >.

Previous O tłumaczeniach kart charakterystyki
Next Jak napisać CV - poradnik

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Jak utrzymywać porządek w przestrzeni biurowej?

Dobrze zorganizowana przestrzeń biurowa jest niesamowicie istotna dla każdego przedsiębiorcy. W miejscu tym pracujemy i wykonujemy wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem firmy, zatem musimy sobie tam zapewnić maksymalny poziom komfortu.

Strefa Biznesu 0 Comments

Sprawdzanie numeru telefonu

Pewnie każdy był w takiej sytuacji, że na ekranie telefonu pojawia się nieznany numer i nie wiemy czy zdecydować się na odebranie połączenia czy raczej na jego zignorowanie. Obecnie bowiem

Strefa Biznesu 0 Comments

Przyszłość polskiej energetyki – rozwiązania Polskiego Funduszu Energetycznego

INNOWACJA, EKSPANSJA I INTEGRACJA TO NAZWA NASZEJ GRY, KTÓRĄ NAZYWAMY BIZNESEM O JUŻ OSIĄGNIĘTYCH SUKCESACH, PLANACH NA PRZYSZŁOŚĆ, NOWYCH PRODUKTACH W OFERCIE I SILE MARKI ROZMAWIALIŚMY Z ROBERTEM ZAGOŻDŻONEM, ZAŁOŻYCIELEM

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź