Czym jest bezpieczeństwo żywności?

Bezpieczeństwo żywności odnosi się do rutynowych czynności związanych z przygotowaniem, obróbką i przechowywaniem żywności, mających na celu zapobieganie chorobom przenoszonym przez żywność. Od gospodarstwa rolnego, poprzez fabrykę, aż do stołu,


Agencja Marketingowa